שאל את הרב

בדיקת חמץ כשלא יהיה בביתו בער”פ

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

בדיקת חמץ כשלא יהיה בביתו בער"פ
מועדים
23/05/2022

שאלה:

מי שנוסע מהבית או ממקום העבודה הרבה לפני פסח (כשבוע וחצי) ויחזור לשם באמצע פסח, ואינו יכול למנות שליח לבדוק בליל י"ד (מטעם פרטיות וכו'), כיצד ינהג לענין הבדיקה.

תודה רבה!

תשובה:

מאת הרב רותם אפלבוים שליט"א

שלום וברכה!

בנידון השאלה, יבדוק בלילה שלפני יציאתו משם, ללא ברכה. ויבטל החמץ בלשון כל חמץ שיש בבית זה.

מקורות: עי' בשו"ע ורמ"א או"ח סי' תלו ס"א. מ"ב סק"ג ושעה"צ סק"ה.

בית הוראה ‘אפיקי מים’ בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט”א
נוסד בשנת תשס”ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved