...
הרב משה טואשי שליט"א

הרב משה טואשי למד בבחרותו בישיבת קול תורה בירושלים, המשיך לימודיו בכולל הלכה בעיון בבית וגן ירושלים אצל הרה"ג יהונתן בן צור בעל מחבר הספר שלמי יהונתן, ושימש בבית ההוראה אפיקי מים אצל הגאון הרב משה פנירי שליט"א במשך ארבע שנים משנת תשע"ז עד שנת תשפ"ב, ושם למד פסיקת ההלכה מתוך הידע במציאות וכללי ההוראה, ומשנת תש"פ התחיל להשיב בבית ההוראה בימי שני, כיום משמש כמו"ץ במקסיקו סיטי בענייני טהרת המשפחה.

הרב משיב בענייני טהרת המשפחה מטעם בית ההוראה,
ובנוסף עונה לשאלות בתחומים הבאים:

טהרת המשפחה
הרב משה טואשי - מקסיקו סיטי

פרטי יצירת קשר:

5576-664-039
tuachimoy@gmail.com

איזורי ושעות מענה:

solon 
202/
320, 
מקסיקו סיטי
כל היום
solon 
202/
320, 
מקסיקו סיטי
כל היום

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

בשורה משמחת לדורשי התורה!

לרגל ימי השובבי"ם, יימסרו על ידי מורינו ראש בית ההוראה

הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א

מגוון שיעורים בהלכות טהרת המשפחה בבתי כנסיות בכל רחבי הארץ