שאל את הרב

קבלת שבת קודם זמן פלג המנחה לרבינו תם

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

קבלת שבת קודם זמן פלג המנחה לרבינו תם
שבת
21/03/2023

שאלה:

ב"ה.

שלום כבוד הרב. הרב ענה לשאלתי גבי איך מקבלים שבת זמן רב קודם פלג המנחה של ר"ת, וענה שאנו חוששים לר"ת רק בדאורייתא אך העיקר להלכה כגאונים ודעימיה. אולם כוונתי בשאלתי היא שכיוון שלדידן ברכה לבטלה הוי איסור דאורייתא, המדליק נר שבת קודם 3 דקות מהשקיעה הראשונה נמצא שלפי ר"ת ברכתו על הנרות היא ברכה לבטלה, ואם חיישינן לר"ת בדאורייתא, היינו צריכים לכאורה להדליק נר בלא ברכה שהרי לשיטת ר"ת אנו מדליקים נר שבת בזמן שכלל א"א לקבל שבת ולהדליק בה את הנר.

אשמח לשמוע תשובת הרב שליט"א בעניין.

תשובה:

מאת הגאון הרב משה פנירי שליט"א

לשיטתך לא נוכל גם להתפלל ערבית בפלג המנחה, אך הלא איננו חוששים לשיטת ר"ת אלא באיסורי כרת בלבד, משא"כ לענין תפלה וברכות.

בית הוראה ‘אפיקי מים’ בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט”א
נוסד בשנת תשס”ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved