שאל את הרב

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

סחיטת לימון בשבת ע"י גוי
23/05/2022

שאלה:

לכבוד הרה"ג שליט"א.

רצינו לדעת, אם ננקוט כדעת המחמירים לסחוט לימון בשבת האם יש להקל ע"י גוי ככל מח' הפוסקים דמקילים ע"י גוי, א"ד שאני הכא דמ"מ לא גרע ממשקים שזבו מאליהם דאסורים בהנאה.

תשובה:

מאת הגאון הרב משה פנירי שליט"א

שלום וברכה.

ישנם שני גישות לגבי איסור סחיטת לימון בשבת. לדעת האוסרים זאת מדרבנן נראה ודאי שיש להתיר על ידי גוי, כיון דהוי מחלוקת הפוסקים בשבות שיש להקל בה ע"י גוי.

אמנם לפי דברי הגאון יעב"ץ (במור וקציעה) שכתב שיש לחוש בזה לחטאת (כיון שזה דרך שימושו), אם נבין בדבריו שכוונתו ממש לאסור זאת מן התורה הרי ודאי דאין להתיר סחיטתו ע"י גוי דהא הוי איסור דאורייתא.

וכמובן שכל השאלה היא רק היכא שמעוניין במשקה לשתותו כמות שהוא, כי אם חפץ במשקה בשביל לטבל סלט וכדו' פשיטא דשרי, שהרי אפילו לסוחטו לכתחילה ע"י ישראל שרי, דעד כאן לא אסרו האוסרים אלא כשסוחטו לשתותו דווקא (ע' מ"א סי' שכ ססק"א ובגדולות אלישע שם סקכ"ג).

וחשוב להדגיש שדעת מרן השו"ע להתיר סחיטת לימונים בשבת, וכן נקטו רוב ככל אחרוני ספרד, עיין באורך בס' מנוחה שלמה (סי' שכ ס"ו).

בברכת התורה.

בית הוראה ‘אפיקי מים’ בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט”א
נוסד בשנת תשס”ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

מועדי המבחנים יתפרסמו בהודעה קולית שתישלח ממספר טלפון

02-966-7032

בסביבות ר”ח תמוז (למועד אלול) ובסביבות ט”ו בשבט (למועד אדר)

שימו לב:

בשל ריבוי הנרשמים איננו מתקשרים לכל אחד באופן אישי,
והאחריות מוטלת על כל נרשם לוודא שהוא מקבל את ההודעה!

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית.

זכור אותי

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית

או התחבר באמצעות שם משתמש וסיסמה:

זכור אותי