שאל את הרב

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

מעוברת ששכחה לבדוק
23/02/2023

שאלה:

לכבוד הרה''ג שליט''א

אשה שנתעברה ונודע לה מיד, ושכחה לבדוק בעונת וסתה דכידוע לרוב הפוסקים אסור בתשמיש, אלא דלא ידעו הלכה זו, האם צריכים כפרה ולעשות תשובה או דאע''ג דלכתחילה יש להקפיד מאד בזה, מ''מ לענין בדיעבד אפשר לסמוך על האג''מ והחזו''א שהקילו בזה?

תשובה:

מאת הגאון הרב משה פנירי שליט"א

הואיל ולשיטת הרי"ף והרמב"ם אין דין עונה בינונית, אפשר שיש להקל שלא להצריכה כפרה, אך לסמוך ע"ד הפוסקים שהזכרת נראה דאינהו איירו בנודע לה שהיא מעוברת, וביום העו"ב א"א עוד לדעת מזה.

צד נוסף להקל הם דברי הרמב"ן שהבאנו באבני שהם סי' קפד ס"ט שבדיקה לאחר שעברה עונת הוסת היא מדין קנס. ועכ"פ יש להצריכה לשנן שוב היטב את הלכות פרישה וקביעות הוסתות.

בית הוראה ‘אפיקי מים’ בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט”א
נוסד בשנת תשס”ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

מועדי המבחנים יתפרסמו בהודעה קולית שתישלח ממספר טלפון

02-966-7032

בסביבות ר”ח תמוז (למועד אלול) ובסביבות ט”ו בשבט (למועד אדר)

שימו לב:

בשל ריבוי הנרשמים איננו מתקשרים לכל אחד באופן אישי,
והאחריות מוטלת על כל נרשם לוודא שהוא מקבל את ההודעה!

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית.

זכור אותי

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית

או התחבר באמצעות שם משתמש וסיסמה:

זכור אותי