...
כתמים לפני מחזור מאימתי מטמאין

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

כתמים לפני מחזור מאימתי מטמאין
טהרה
19/03/2023

שאלה:

אשה שתחילת המחזור מגיע עם כתמים ממש קטנים לפני, האם נאסרת על בעלה מיד, או רק מהראיה בשפע, ואת ההתחלה לדון ככתם. לענין הרחקות נגיעה ותשמיש.

תודה רבה!

תשובה:

מאת הגאון הרב משה פנירי שליט"א

שלום רב.

דבר זה תלוי המון בשימוש חכמים כיאות, מכיון שמחד גיסא אכן מדובר בכתמים שאילו היו בימי טהרה לא היו מטמאים, אך מאידך מכיון שיודעת שהוסת אמורה להגיע כעת, הרי שכתמים אלו הם חלק מדם הוסת. על כן בודאי ראוי להציג את הכתמים לפני מורה הוראה מובהק כאשר השאלה מגיעה למעשה, ולנהוג על פי הוראתו.

לגבי חישוב עונות הפרישה, הרי שאם הכתמים הללו היו סמוכים ממש בלא הפסקה לדם הוסת שהגיע בשפע לאחריהם, דרכינו להורות לחשב את ימי הפרישה לפי העונה בה הופיעו הכתמים, או לכל הפחות להצריך אותם פרישה בעונת אור זרוע, כפי ששמענו ממורינו הרב במספר הזדמנויות שונות.

וכמובן שלענין תשמיש המטה יש לנהוג ריחוק בכל כתם אדמומי בפרט אם הוא בימים הסמוכים לעונת הוסת.

בברכה.

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

בשורה משמחת לדורשי התורה!

לרגל ימי השובבי"ם, יימסרו על ידי מורינו ראש בית ההוראה

הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א

מגוון שיעורים בהלכות טהרת המשפחה בבתי כנסיות בכל רחבי הארץ