שאל את הרב

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

חשש סחיטה בפקק שעם
שבת
23/05/2022

שאלה:

לכבוד הרה''ג שליט''א.

איך מותר להחזיר פקק שעם לבקבוק שלו אחרי דהרבה פעמים היא בלעה מהיין לתוכה, ובדרך כלל צריכים להכניס את הפקק לבקבוק בחוזק כך שלכאורה יש בזה משום סחיטה.

תשובה:

מאת הגאון הרב משה פנירי שליט"א

שלום רב.

מותר להחזיר, משום דעד כאן לא החמירו אלא כשהכיסוי עשוי פשתן מדהו"ל פ"ר שיסחט, ועכ"ז כותב מרן בסי' שכ סי"ח שיש מקילים בזה ו"טוב" להנהיגם שלא יהא כלי תחת החבית, ומשמע שלשיטתם גם בכה"ג מותר.

אולם בנד"ד שמדובר בפקק שעם אין זה בגדר פסיק רישיה כלל, ואדרבא אין דרכו להסחט וגם אם כן עפ"ר נסחט בתחיבה ועשוי להשפך החוצה, ולכל היותר הו"ל ספק פ"ר דלא ניחא ליה ומותר.

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

פרטי הטופס הועברו לאישור המערכת, ויפורסמו באתר בשעות הקרובות.

אם אתה משיב באזורים נוספים, כגון באיזור הכולל וכדו',
תוכל להוסיף אזורי מענה נוספים שיופיעו באתר