...
זריקת קליפות גרעינים לאותה צלחת בימי נדתה

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

זריקת קליפות גרעינים לאותה צלחת בימי נדתה
טהרה
7/02/2024

שאלה:

למורינו הרב שליט"א

האם לפצח גרעינים מצלוחיות נפרדות, אבל להשליך את הקליפות לאותו כוס או צלחת, יש לאסור כי יש בזה קירוב ומשתמשים באותו הקערה באכילתם, או שכיון שאינו אישי כי שייך גם באנשים חיצוניים אז יש להתיר, או שלא גזרו אלא על אכילה מאותה הקערה ואין לאסור.

תודה רבה וייש"כ עצום בשם כלל ישראל על ההחכמות הרבות.

תשובה:

מאת הרב ניסים פנירי שליט"א

שלום רב.

לא מצינו שזריקת קליפות גרעינים לאותו פח אשפה יש בה משום קריבות הדעת ואדרבא צלחת זו דינה כגרף של רעי, ודי לנו במה שאסרו חז"ל.

בברכה.

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

בשורה משמחת לדורשי התורה!

לרגל ימי השובבי"ם, יימסרו על ידי מורינו ראש בית ההוראה

הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א

מגוון שיעורים בהלכות טהרת המשפחה בבתי כנסיות בכל רחבי הארץ