שאל את הרב

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

ווסת לסירוג
טהרה
23/05/2022

שאלה:

לכבוד הרה''ג שליט''א.

האם צריכים להיות ערניים לחוש ולחשבן דלמא האשה קובעת וסת לסירוג של כמה חודשים אפ' שיש לה עוד ראייות באמצע ביום אחר, ולמשל דראתה ביום ט''ו לחודש ואחרי ד' חודשים חזרה לראות כן, וכך ג''פ, אלא דבחודשים שבינתיים ראתה ביום אחר כגון ביום כ' וכ''ג וכדו'? וא''כ עד כמה חודשים יש לנו לחוש לכך (והאם צריכים לשמור הלוחות של שנים אחורה)?

תשובה:

מאת הגאון הרב משה פנירי שליט"א

די לשמור התאריכים של ג' וסתות אחרונות, אלא אם כן ראתה לדילוג כגון ט"ו ט"ז, שאז יש לחוש שמא תסרג ותראה שוב ט"ו ט"ז וכך במשך ששה חודשים.

בברכה.

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

פרטי הטופס הועברו לאישור המערכת, ויפורסמו באתר בשעות הקרובות.

אם אתה משיב באזורים נוספים, כגון באיזור הכולל וכדו',
תוכל להוסיף אזורי מענה נוספים שיופיעו באתר