...

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

השאלות הם למעשה
שונות
23/02/2023

שאלה:

לרב הגאון שליט"א כל השאלות הנשאלות על ידי הינם למעשה ממש רובם בביתנו ומיעוטם שנשאלתי על ידי אחרים, ובד"כ הנני פותח את הספרים ומעיין [מקוה...] אך לא תמיד הזמן נותן... וגם בד"כ אינני מצליח למצא את התשובות בספרים... ובפרט בנושאים שלא הספקתי לע"ע להקיפם... או שאינני בטוח בדיוקם ובדימויים הנכונים. ולכן אשמח מאד להתייחסות של הרנבנים הגאונים שליט"א. [חוץ מהשאלה על קול באשה ערוה שנעלמו ממני דברי השו"ע]. ייש"כ גדול על התשובות המחכימות.

תשובה:

מאת הרב יעקב פנירי שליט"א

לכבוד מעלת הגרי"ח שליט"א

הנחתי מאחר וחלק משאלותיך הם ענייני חידוד והיכי תמצי וכדומה שהיה נראה שאין בהם נפק"מ מעשית להלכה, אכן היכן שנוגע למעשה אשמח מאוד להשיבך מה שביכולתי בידיעת ההלכה כמעורר לב המעיין.

באופן כללי דינים הנוגעים לסדר ימי עולם חול שבת ומועדים הדרך הטובה לדעתם הוא ע"י שינון השו"ע אור"ח כולו באופן קבוע כמו שסידרו הפוסקים האחרונים וכדברי השו"ע בהקדמתו ע"ש [ועכ"פ לסיים השו"ע אור"ח פעם בשנה ע"י לימוד ב' סימנים כל יום כסדר] ואח"כ בשעת מעשה הרי כל שאלה היא נידון המסתעף מסעיף בסימן המוזכר בשו"ע להדיא וכל שנשאר הוא לפתוח שם את המשנ"ב ואח"כ פסק"ת וכיום ישנם כמה ספרי מאספים שהביאו בצמוד למשנ"ב את דברי פוסקי ספרד למעשה ובפרט מ"ב הוצאת תפארת שיצאו לאור כבר על חלקים ב' ג' ה' ו' של המשנ"ב וכן הוצאת מאורות שיצא כבר חלקים א' ב', וכן הוצאת מכון ירושלים הנקראת אור המזרח שיצא לאור על כרכים א' ב', ולעיין כפי כוחך וזמנך במקורות הפוסקים המובאים שם כמעט על כל נידון המצוי, ואחר שישכנו ספרים אלו כבוד בביתך תוכל להגיע בכוחות עצמך למעלת ידיעת דרכי פסיקת ההלכה בהרבה משאלותיך הנפלאות וכבוד חכמים ינחלו.

[בעיקר עניין סדר שינון השו"ע יש בידי להרחיב לך בזה וואם יהיה לתועלת עבורך נא הודיעני ואשיבך].

השמח להשיבך,

יעקב פנירי.

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

בשורה משמחת לדורשי התורה!

לרגל ימי השובבי"ם, יימסרו על ידי מורינו ראש בית ההוראה

הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א

מגוון שיעורים בהלכות טהרת המשפחה בבתי כנסיות בכל רחבי הארץ