שאל את הרב

הפרדת המיטה בלילה כשעונת וסתה ביום

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

הפרדת המיטה בלילה כשעונת וסתה ביום
15/06/2022

שאלה:

האם כשעונת הוסת ביום יש לנהוג להפריד המיטות מהלילה כיון שבעלות השחר עדיין ישנים או כיון דהתחילו בהיתר שרי?

תשובה:

מאת הרב ניסים פנירי שליט"א

שלום רב.

גם כאשר עונת הוסת בלילה אי"צ להפריד המיטות אם ישנים כל אחד בבגדו ולא בקירוב בשר ממש, וכ"ש היכא שמתכסים בשמיכות נפרדות, וכמבואר כ"ז בס' אפיקי מים (פי"ז סעיפים יא-יב).

בברכה.

ייש"כ על התשובה בענין הפרדת המיטות.

ומכאן יש לשאול כנ"ל אם יכולים לישון ביחד בלילה כשעונת וסתה ביום, כי השתא שרי. או שמהלילה יש להחמיר לישון כ"א בבגדו ובשמיכות נפרדות בגלל הבוקר?

שלום רב.

כיון שמצינו להרב בא"ח (פ' צו אות ב) שהחמיר אפי' לגבי שינה במטה אחת כשעונת וסתה בלילה, וכ"פ בטה"ב (עמ' עב-עג), הגם שדרכנו להורות היתר בזה גבי שינה במטה אחת, מ"מ נראה דהיינו דווקא היכא שהוא בבגדו והיא בבגדה אפילו בשמיכה אחת, אבל בקירוב בשר ממש הגם שיש כמה סברות שעל פיהם נראה להקל בזה, גם משום שהתחילו בהיתר, וגם משום שרק קודם השינה הייתה הנגיעה נגיעה של חיבה, וכעת כשהם ישנים אין להחשיבה כנגיעה של חיבה וגם אין ברור שימשיכו ליגע זה בזה תוך כדי שינה, והרי מיד כשיתעוררו משנתם יפרשו זה מזה כדין, מ"מ מהיות טוב נראה שיש להחמיר בזה. וכל ערום יעשה בדעת.

ועיין היטב בדברי מו"ר באבני שהם (סי' קפד ס"ב סק"ג) ודו"ק בדבריו היטב.

בברכה.

בית הוראה ‘אפיקי מים’ בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט”א
נוסד בשנת תשס”ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

מועדי המבחנים יתפרסמו בהודעה קולית שתישלח ממספר טלפון

02-966-7032

בסביבות ר”ח תמוז (למועד אלול) ובסביבות ט”ו בשבט (למועד אדר)

שימו לב:

בשל ריבוי הנרשמים איננו מתקשרים לכל אחד באופן אישי,
והאחריות מוטלת על כל נרשם לוודא שהוא מקבל את ההודעה!

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית.

זכור אותי

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית

או התחבר באמצעות שם משתמש וסיסמה:

זכור אותי