מכון "אפיקי מים"

books archive

ספרי הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א ראש בית ההוראה

על סדר השולחן ערוך:

ספר אבני שהם הלכות נדה וטבילה
יורה דעה סימנים קפג-ר

ספר משנת היחוד הלכות יחוד
אבן העזר סימן כב

ספר מנוחה שלמה הלכות שבת
או"ח סימנים רנג, רנז-רנח, שיח, שיט-שכא

נושאים שונים בהלכה:

ספר בית חתנים
הלכות חופה וקידושין

ספר כיבוד הורים
הלכות כיבוד אב ואם

ספר רבית לאור ההלכה
הלכות ריבית ועיסקא

סדרת ספרי הקיצורים "אפיקי מים":

ספר אפיקי מים
קיצור הלכות חופה וקידושין

ספר אפיקי מים
קיצור הלכות טהרה נדה וטבילה

ספר אפיקי מים
קיצור הלכות יחוד

ספר אפיקי מים
קיצור הלכות ריבית ועיסקא

ספרי הגות ומחשבה:

הגדה של פסח אפיקי מים מהגאון הרב משה פנירי שליט"א

הגדה של פסח
כולל הלכות ליל הסדר, ב' כרכים

ספר אדני הבית בנושא שלום בית וחינוך ילדים מהגאון הרב משה פנירי שליט"א

ספר אדני הבית
בענייני שלום בית וחינוך ילדים

כנסים הלכתיים רפואיים שנערכו על ידי בית ההוראה

כנס רפואי הלכתי מס' 1 של בית ההוראה אפיקי מים, טבת תשע"א
כנס רפואי הלכתי מס' 2 של בית ההוראה אפיקי מים, חשון תשע"ג
כנס רפואי הלכתי מס' 3 של בית ההוראה אפיקי מים, אלול תשע"ג
כנס רפואי הלכתי מס' 4 של בית ההוראה אפיקי מים, כסלו תשע"ד
כנס רפואי הלכתי מס' 5 של בית ההוראה אפיקי מים, אייר תשע"ה
כנס רפואי הלכתי מס' 6 של בית ההוראה אפיקי מים, חשון תשע"ז
כנס רפואי הלכתי מס' 7 של בית ההוראה אפיקי מים, אייר תשע"ז
כנס רפואי הלכתי מס' 8 של בית ההוראה אפיקי מים, חשון תשע"ח
כנס רפואי הלכתי מס' 9 של בית ההוראה אפיקי מים, טבת תשפ"ג

ספרים מאת רבני בית ההוראה

ספרים לפי קטגוריה
שו''ת משים שלום א - הרב אליהו בן סימון
שו"ת משים שלום ח"א
הרב אליהו בן סימון שליט"א
ספר הדרכת חתנים - הרב גבריאל רביאב
ספר הדרכת חתנים
הרב גבריאל רביאב שליט"א
ספר ליקוטי טהרה - הרב גבריאל רביאב
ספר ליקוטי טהרה
הרב גבריאל רביאב שליט"א

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

בשורה משמחת לדורשי התורה!

לרגל ימי השובבי"ם, יימסרו על ידי מורינו ראש בית ההוראה

הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א

מגוון שיעורים בהלכות טהרת המשפחה בבתי כנסיות בכל רחבי הארץ