מכון "אפיקי מים"

חנות

ספרי הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א ראש בית ההוראה

על סדר השולחן ערוך:

ספר אבני שהם על הלכות נדה וטבילה מהגאון הרב משה פנירי שליט"א

ספר אבני שהם הלכות נדה וטבילה
יורה דעה סימנים קפג-ר

ספר משנת היחוד על הלכות יחוד מהגאון הרב משה פנירי שליט"א

ספר משנת היחוד הלכות יחוד
אבן העזר סימן כב

ספר מנוחה שלמה ב כרכים על הלכות שבת (דש ברר טוחן ולש, שהיה הטמנה ובישול) מהגאון הרב משה פנירי שליט"א

ספר מנוחה שלמה הלכות שבת
או"ח סימנים רנג, רנז-רנח, שיח, שיט-שכא

נושאים שונים בהלכה:

ספר בית חתנים על הלכות חופה וקידושין מהגאון הרב משה פנירי שליט"א

ספר בית חתנים
הלכות חופה וקידושין

ספר כיבוד הורים על הלכות כיבוד אב ואם מהגאון הרב משה פנירי שליט"א

ספר כיבוד הורים
הלכות כיבוד אב ואם

ספר רבית לאור ההלכה על הלכות ריבית ועיסקא מהגאון הרב משה פנירי שליט"א

ספר רבית לאור ההלכה
הלכות ריבית ועיסקא

סדרת ספרי הקיצורים "אפיקי מים":

ספר אפיקי מים על הלכות חופה וקידושין מהגאון הרב משה פנירי שליט"א

ספר אפיקי מים
קיצור הלכות חופה וקידושין

ספר אפיקי מים על הלכות טהרה מהגאון הרב משה פנירי שליט"א

ספר אפיקי מים
קיצור הלכות טהרה נדה וטבילה

ספר אפיקי מים על הלכות יחוד מהגאון הרב משה פנירי שליט"א

ספר אפיקי מים
קיצור הלכות יחוד

ספר אפיקי מים על הלכות ריבית מהגאון הרב משה פנירי שליט"א

ספר אפיקי מים
קיצור הלכות ריבית ועיסקא

ספרי הגות ומחשבה:

ספר אדני הבית בנושא שלום בית וחינוך ילדים מהגאון הרב משה פנירי שליט"א

ספר אדני הבית
בענייני שלום בית וחינוך ילדים

כנסים הלכתיים רפואיים שנערכו על ידי בית ההוראה

כנס רפואי הלכתי מס' 1 של בית ההוראה אפיקי מים, טבת תשע"א
כנס רפואי הלכתי מס' 2 של בית ההוראה אפיקי מים, חשון תשע"ג
כנס רפואי הלכתי מס' 3 של בית ההוראה אפיקי מים, אלול תשע"ג
כנס רפואי הלכתי מס' 4 של בית ההוראה אפיקי מים, כסלו תשע"ד
כנס רפואי הלכתי מס' 5 של בית ההוראה אפיקי מים, אייר תשע"ה
כנס רפואי הלכתי מס' 6 של בית ההוראה אפיקי מים, חשון תשע"ז
כנס רפואי הלכתי מס' 7 של בית ההוראה אפיקי מים, אייר תשע"ז
כנס רפואי הלכתי מס' 8 של בית ההוראה אפיקי מים, חשון תשע"ח
כנס רפואי הלכתי מס' 9 של בית ההוראה אפיקי מים, טבת תשפ"ג

ספרים מאת רבני בית ההוראה

בקרוב יופיעו כאן ספרים שחוברו על ידי רבני בית ההוראה שליט"א בכל מקצועות התורה

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

פרטי הטופס הועברו לאישור המערכת, ויפורסמו באתר בשעות הקרובות.

אם אתה משיב באזורים נוספים, כגון באיזור הכולל וכדו',
תוכל להוסיף אזורי מענה נוספים שיופיעו באתר