שאל את הרב

סנן לפי נושא:

סנן לפי נושא

סנן לפי רב משיב:

שאל את הרב - לפי רב משיב

אשתי אחר הפלה ולקחה נובה רינג, רואה כתמים מראה טהור, אכן אמרה שראתה מראה אדום באסלה, האם צריכה לבדוק לאחר מכן?

הרב ניסים פנירי שליט"א
54 צפיות

אשה שתחילת המחזור מגיע עם כתמים ממש קטנים לפני, האם נאסרת על בעלה מיד, או רק מהראיה בשפע, ואת ההתחלה לדון ככתם. לענין הרחקות נגיעה ותשמיש.

תודה רבה!

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
27 צפיות

לרב שליט"א

א' האם חיוב הבדיקה בעונת הוסת הוא חיוב בעצם, או רק כדי להתיר תשמיש. כי כל עוד לא בדקה מותרים בהרחקות. והאם ניתן להקל בזה באופנים מסויימים, לא לבדוק ולחכות בסבלנות ובינתיים לא להיאסר. וכן האם בדיעבד כששכחה ולא בדקה, חייבת עדיין לבדוק, כי רואה שעדיין לא בא, וכמובן בעונה בינונית יהיו אסורים לשמש ושאר ענייני פרישה כפי מנהגו.

ב' האם יש ענין להקפיד לבדוק בסופה ממש, או שיכול לפני השינה אם חל בלילה, או בבוקר אחרי הקימה.

ג' מה דעת הרב לענין מקלחת או בריכה בעונת וסתה.

ייש"כ גדול.

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
43 צפיות

לכבוד הרב משה פנירי שליט"א

כבודו כתב בספרו אבני שהם סי' קפט סעי' יט, שאשה שיש לה מיחושים קבועים והם פוסקים רק לאחר יומיים מקבלת ווסת, הדין הוא שחוששת לג' חששות ולחומרא גם לווסת הגוף.

נשאלתי מה הדין באשה שבדקה עצמה וראתה שכל חודש בזמן הביוץ מרגישה דקירה ולאחר ט"ו ימים מקבלת את ווסתה, האם דינה כדלעיל.

שלמה הלוי (ברלין).

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
30 צפיות

שלום וברכה אני צריכה לעבור בדיקת היסטרוסקופיה אבחנתית, בשל ביקורת בעקבות טיפול רפואי של הוצאת שארית מהפלה, וקבעו לי תור לבדיקה בתאריך שיוצא ביום החמישי לספירת השבעה נקיים. השאלה האם לאחר הבדיקה יש לסתור את ספירת השבעה נקיים? מדובר במקרה שלא מסתכלים לראות האם יוצא דם, ולא עושים בדיקה באותו יום. אני מציינת שאני אשכנזית אם זה משנה לתשובה. תודה רבה.

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
45 צפיות

לרב שליט"א

האם צריכה לספור בכל יום מהז' נקיים ולדעת איזה יום נמצאת, או שסגי רק לדעת מראש לפי יום ההפסק באיזה יום תטבול. ואם תישאל באחד מהימים באיזה יום היא, לא תדע לענות ותצטרך לחשבן, האם מהני לכתחילה ובדיעבד.

ומה הדין אם באמת טעתה וחשבה שהוא היום הרביעי ורק אחרי יומיים חישבנה שוב שהיה היום החמישי, האם מהני לפי הימים האמיתיים ולא לפי מה שחשבה וספרה.

תודה רבה.

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
19 צפיות

בשבת חתן שלאחד הגיסים של החתן נולד בן בשבת לפני ועושים את הברית בשבת חתן בבוקר, ונמצא שהסעודה של שבת בבוקר, היא גם סעודת ברית וגם סעודת שבע ברכות, האם צריך להגיד השמחה במעונו בזימון מצד החתן, או שלא אומרים בגלל הברית?

תודה רבה וייש"כ.

הרב ניסים פנירי שליט"א
36 צפיות

שלום רב.

לא הבנתי מדוע כתב הרב שליט"א בספרו אבני שהם דיש להחמיר שלא לטבול בלק ג'ל דחוששים לפרישה והב"ח מטעם דיש בו ממש ואפילו שאינו מקפיד.

וצ"ע מדוע, הרי סוף סוף אינה מקפידה, והספרדים לא קבלו חומרת הרמ"א להחמיר בכל דבר על גופה אפילו שאינו חוצץ.

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
32 צפיות

אשמח לדעת הטעם והמקור לאסור להזיז אשה, שאין כאן לא נגיעה ולא חיבה לכאו'. והאם בכסא גלגלים מותר רק בחולה או גם בבריאה. תודה רבה

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
34 צפיות

בס"ד

שלום לכבוד הרבנים.

אני בעל תשובה. לצערי אני מכור לשירים ובכלל לשירים לועזיים. ואם זה לא מספיק כחלק מזה גם לשירת נשים נוכריות בשפה לועזית (אין אני מבין את המילים).

הבנתי שאם לא ראיתי אותה אף פעם ואם אני לא מכיר אותה אז אפשר לשמוע?

אשמח להגדרה מה זה לא ראה אותה? כלומר במציאות? על צג במחשב? האם אי ראיית פניה, אלא רק חלקים מגופה זה נחשב שראיתי אותה?

ומה זה מכיר אותה? מכיר אותה אישית במציאות? או מספיק שקראתי את קורות חיה ברשת זה גם נחשב שאני מכיר אותה?

אשמח לעזרתכם בעניין, תודה ובשורות טובות!

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
42 צפיות

בעל הרוחץ את הכלים או שוטף ירקות וכו', האם יש להתיר שהאשה בימי נידתה תפתח את הברז כיון שאין זה לשם רחיצת ידיו ואין בזה קרבה?

ומה הדין כשהברז פתוח ורק לסובב את הברז למים יותר חמים.

ומה הדין באופן כללי בברז של חיישן שהוא לא ישירות? תודה רבה.

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
19 צפיות

שלום לכבוד הרב.

אני אחרי הפלה שהיתה בחודש 3, לפני 5 חודשים (במשך אותו הריון היו הרבה דימומים ולבסוף הפלה, אז אמרו לי שאין קשר למנוחה).

כרגע אני ב"ה בהריון בשבוע 11, ומתחילת ההריון היו מספר דימומים. לאחר בירור מסתבר שמדובר בהמטומה בגודל 60*20 מ"מ, לאחר הדימום השני הרופא נתן לי שבוע מנוחה (אני מורה במקצועי) ובאמת לאחר שבוע הדימום נספג בחציו, הרופא נתן עוד שבוע מנוחה ולאחריו (שלא כ"כ נחתי באמת) ההמטומה נשארה באותו גודל (35*25), הרופא נתן עוד 2 שבועות מנוחה ואמר לי לצאת לשמירת הריון.

אציין כי אני ממשיכה לעבוד יומיים קצרים מאוד בשבוע ואני מרגישה קצת מאמץ, ובאמת קשה לי לעמוד יותר מרבע שעה רצופה.

רציתי לשאול האם יש צורך אמיתי ביציאה זו או שזה רק שארגיש טוב יותר. אציין כי הרבה רופאים לא תומכים במנוחה במצב כזה וטוענים כי אין קשר.

תודה רבה.

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
31 צפיות

רציתי לשאול: כתובה שכבר נמסרה לפני כמה שנים. בשם החתן כתוב: ״אברהם בן יעקב״ ומסדר הקידושין שם חץ בין ״אברהם״ ל״בן״ וכתב למעלה, בין השיטות, ״דמתקרי אלברט״ והחתים העדים בצד ימין של הכתובה במקביל לתיקונו. ובסוף הכתובה, כבר מודפסות התיבות ״הכל שריר וקיים״ ורק החתים העדים שוב ללא נוסח של קיום למטה.

האם יש צורך לכתוב כתובה דאישתכח בה טעותא?

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
27 צפיות

אשה שרגילה בכל חודש לראות דם במשך כמה ימים, האם הולכים אחר תחלת הווסת, או אחר הכמות הגדולה ביותר שראתה בימים אלו, ומה יהיה הדין אם ראתה בתחלת הווסת דם ואומרת שהרגישה ביציאת הדם מבפנים. תודה.

הרב ניסים פנירי שליט"א
30 צפיות

שלום וברכה, אני עובדת בעירייה, מזה 3 חודשים לא קיבלתי משכורת ומגיע לי פיצוי הלנת משכורת בגובה 20% של המשכורת עבור כל חודש פיגור. האם זהו ריבית או מותר לי לבקש זאת? כי זה לא כל כך תוספת אלא שהחוק מחייב. תודה רבה לכם

הרב ניסים פנירי שליט"א
20 צפיות

לכבוד הרה''ג שליט''א

אשה שנתעברה ונודע לה מיד, ושכחה לבדוק בעונת וסתה דכידוע לרוב הפוסקים אסור בתשמיש, אלא דלא ידעו הלכה זו, האם צריכים כפרה ולעשות תשובה או דאע''ג דלכתחילה יש להקפיד מאד בזה, מ''מ לענין בדיעבד אפשר לסמוך על האג''מ והחזו''א שהקילו בזה?

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
21 צפיות

שלום לכבוד הגר"מ פנירי שליט"א, שאלה לעניין זמן ההפסקה של הכדורי פרימולוט נור לכלה.

האם יש להפסיק ליטול כדורים מיד לאחר קיום המצוה, או שכדאי להמשיך לקחת (כשאין בעיה רפואית) בימים שלאחר הבעילה, ובכך להיטהר תוך שבוע, ולהרוויח זמן קצר שלא יכשלו ולא יקשה עליהם... מה שבאפשרות הראשונה זה לפעמים נפק"מ של כמה שבועות שאסורים. (עד שהמחזור מגיע ועד שמתנקה לגמרי וז"נ). מה ההוראה לכתחילה בכך.

הרב ניסים פנירי שליט"א
39 צפיות

האם אפשר לעבוד במתפרה בתור תופרת כאשר העובדת אינה יודעת אם יביאו לה לתקן בגדים שאינם תואמים את ההלכה וגדרי הצניעות?

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
25 צפיות

האם מותר ללמוד תורה ברקע של אשתו שרה, או שכיון שקול באשה ערוה אסור ללמוד או לברך כששומע ערוה, דומיא בראיה מול ערוה?

הרב יעקב פנירי שליט"א
19 צפיות

שלום,

האם אישה יכולה לטבול עם לק ג'ל שלם?

הרב ניסים פנירי שליט"א
39 צפיות

שלום לכבוד הרב,

רציתי לדעת האם אשה המטופלת בילדים ועושה הכנות לטבילה בבית יכולה להקל בהכנות מסוימות כגון ציפורנים וגילוח לילה לפני הטבילה, וכל השאר בליל הטבילה כנהוג.

במידה וכן אשמח לדעת באלו הכנות אפשר להקל ובאלו לא. תודה רבה.

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
46 צפיות

שלום לכבוד הגר"מ פנירי שליט"א

האם מותר לאשה להיות עם בעלה בבריכת שחיה, כאשר הם אסורים?

ומה הדין כאשר המשפחה כולה יצאה לצימר ונמצאים בבריכה גם בני משפחתם הקטנים, האם יש להקל? (והאם יש על כך דיבור בספר הנפלא אבני שהם)

תודה לכת"ר.

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
33 צפיות

שלום לכבוד הגר"מ פנירי שליט"א

בחורה רווקה בת 38 המחפשת את זיווגה, שואלת האם ראוי ואפשר ע"פ ההשקפה התורנית להקפיא ביציות לעתיד או שיש להאמין ולבטוח שהכל יסתדר? זה חשוב לה מאוד...

ומה הדין לבחורה בגיל 31?

תודה רבה

הרב ניסים פנירי שליט"א
23 צפיות

מה ההיתר להנות ממכשירי חשמל - תאורה, מזגנים, פלטה הפועלים ע"י שעון שבת, אבל החשמל ברשת החשמל הארצית מיוצר ע"י יהודים בשבת.
בלי קשר לעניין פיקוח נפש או חולה שיש בו סכנה, מדוע לכל שאר היהודים מותר להנות מחילול שבת כביכול.

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
21 צפיות

בענין שז"ל, האם אחר תשמיש מותר לאשה לנקות עצמה סביב המקום ופעמים גם במקום עצמו, וגורמת בזה לזרע שיצא ממנה, או שהאיסור רק על הבעל בשעת ההוצאה, ואם כבר היה במקום מעתה אין איסור לנקות ולהוציאו חוץ למקומו.

ייש"כ גדול.

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
30 צפיות

אני נרשמתי ללימודי רבנות במכון .... מדובר במכון שמלמד למבחנים של הרבנות או דיינות. שהם מפרסמים שיש להם שיטה מיוחדת. אחרי שנרשמתי, ראיתי שזה לא זה, השיעורים נאמרו רק כדי לצאת ידי חובה, הרב מגיע מוסר שיעור מתוך סיכומים שהוא סיכם לפני שנים, ולא לומדים מתוך הספר. הרב לא מונח בתוך החומר ועל כל שאלה שנשאל התשובה תהיה לא צריך להיכנס לתוך זה או שזה כתוב בהמשך, כל השיטה הזאת מתאימה אולי ליחידי סגולה שיכולים לזכור דברים מעורפלים, בפירוש זאת לא שיטה, לא מבינים כמעט כלום הכל מלמעלה בלי להיכנס לשום דבר שמצריך להבין טוב ויסודי. (ולמשל הראתי לרב כמה שאלות מהמבחנים של הרבנות שאין לזה התייחסות בסיכום, הוא עונה לי אין אפשרות להיכנס לכל נישה.) קורס זה עולה 26,000 ש"ח, ואך ביקשתי לצאת מהלימודים הם לא הסכימו לוותר על התשלום וכמובן יש להם שיק בטחון, הלכתי וביררתי שלחתי מיילים לכל חברי הקבוצה, והנה פלא מתוך 30 מיילים ששלחתי לחברי הקבוצה לפחות 12 סיפרו שעזבו את הלימודים כליל או לא הצליחו כלל ואת הכסף הם משלמים עד היום , פשוט גזילה ע"פ חוק, והם עוד מפרסמים על 95 אחוז הצלחה. זה שיטה לעשוק אברכים תמימים שאחרי שחתמת על ציק בטחון אין להם שום חובה כלפיך חוץ ממילים יפות, כמובן זה באופן מתוחכם הם משקיעים בפרסומת, אבל בחוזה חותמים ששום פרסומת שלהם לא מחייבת ורק מה שכתוב זה מחייב. מסקנת הענין שיש עשרות שמשלמים מידי חודש 550 ש"ח למשך 4 שנים, ע"ס 26.000 ש"ח, בלי לקבל שום תמורה, פשוטו כמשמעו, כואב לי הלב אני משלם על לא כלום מילא הייתי היחיד הייתי יכול להגיד שאני עם ראש דפוק אבל כשיש עוד אז זה פשוט גזילה דרבים.

השאלה אם יש לי מה לגשת לדין תורה אחרי חוזה כתוב וחתום, האם יש פה טענות של מקח טעות וכדו' כי יש הרבה דברים שכתוב בפרסומת שזה שקר מוחלט!!! למשל שיש בדיקת התאמה וכו' או בפרסומת כתוב שיש 95 אחוזי הצלחה, השאלה היא האם אחר שיש חוזה אז פה נגמר הסיפור תודה אשמח למענה, וזה פשוט הצלת ממונם של עוד עשרות שלא הצלחתי להגיע אליהם, ובטוח שיש עוד עשרות עם אותו סיפור. אשמח לדעת מה אפשר לעשות בנידון כי על פניו זה נראה חוזה חזק שמבחינתי מחייב הכל והם מבחינתם לא חייבים לי כלום.

הרב ניסים פנירי שליט"א
23 צפיות

עברתי גרידה בחודש שלישי, אך ההריון לא היה תקין והיה שק הריון קטן כ - 4 מ''מ, ללא עובר.
לפני הטיפול נאמר לי שהרירית דקה.
האם אני טמאה טומאת לידה?
והאם אני טמאה בכלל, כי ככל הנראה לא היה דם בכמות בכלל, במהלך הגרידה.
תודה רבה.

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
28 צפיות

שלום לכבוד הגר"מ פנירי שליט"א

אשה שאין לה וס"ק וזוכרת את תאריך יום וסתה אבל לא זוכרת אם זה היה עונת יום או לילה, מתי היא צריכה לפרוש ביום או בלילה? אודה מאוד אם אפשר לציין היכן מקור הדברים בספרי הרב שליט"א וכדומה, כי חפשתי ולא מצאתי מי שדיבר על כך?

תודה רבה

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
53 צפיות

אני לוקחת טבעת נוברינג וראיתי כתם אדום בעת קינוח על נייר, ובשבוע האחרון זה חזר על עצמו כמה פעמים ולא הגיע מחזור, האם יהיה אפשר לקיים תשמיש לאחר כמה שעות, או שיש לחוש שמא יראו דם בתשמיש.

הרב ניסים פנירי שליט"א
50 צפיות

אשה שטוענת שהרגישה את זרימת הדם האם דנים לדאורייתא, או שעדיין יש לדון ככתם?

תודה רבה

הגאון הרב משה פנירי שליט"א
34 צפיות

בית הוראה ‘אפיקי מים’ בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט”א
נוסד בשנת תשס”ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

מועדי המבחנים יתפרסמו בהודעה קולית שתישלח ממספר טלפון

02-966-7032

בסביבות ר”ח תמוז (למועד אלול) ובסביבות ט”ו בשבט (למועד אדר)

שימו לב:

בשל ריבוי הנרשמים איננו מתקשרים לכל אחד באופן אישי,
והאחריות מוטלת על כל נרשם לוודא שהוא מקבל את ההודעה!

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית.

זכור אותי

ספר אפיקי מים הלכות טהרה מהדורה עשירית!

בשעה טובה יצא לאור הספר “אפיקי מים”

על הלכות טהרה נדה וטבילה

מאת מורינו ראש בית ההוראה

הגאון הרב משה פנירי שליט”א

במהדורה עשירית משוכללת ומפוארת!

Verified by MonsterInsights