שאל את הרב

סנן לפי נושא:

סנן לפי נושא

סנן לפי רב משיב:

שאל את הרב - לפי רב משיב

שלום כבוד הרב.

1. היום אני בן 25 ומגיל קטן אני בישיבה ועד היום אני לא מצליח ללמוד גמרא והלכה, אפילו הדברים הבסיסיים כמו חומש ותנ"ך. כרגע אני נמצא בישיבה לוקח שיעורים לא מצליח ללמוד ב100%, בישיבה אני רואה כולם מצליחים ללמוד גמרא הלכה כל מיני נושאים בעיון חוץ מזה מצליחים ללמוד דבר מתוך דבר, אז אני מרגיש שאני אפס כשאני רואה את כולם לומדים בעיון ובהתמדה, אז אני אומר לעצמי שיש להם שכר ענק בגלל הלימוד שלהם ואני יש לי שכר קטן.

2. אני באמת רוצה לדעת ללמוד להתקדם להיות בן עליה כמו שאומר הרשב"י ולעשות את המקסימום, אבל אני לא מצליח ללמוד ואני רוצה לעשות המקסימום כדי שאני אוכל לקבל עולם הבא כמו האבות.

3. האם האדם יש לו עולם הבא לפי כמה הוא למד כמה הוא יודע.

4. יש לי הרבה נפילות בקדושה האם זאת אומרת שאני יפטר מהעולם לפני גיל 60.

5. סליחה כבוד הרב נראה לי לא הוגן כי בתקופה של התנאים הם היו ב100% דבוקים בה' היו מוסרים נפשם לה' היו מקבלים יסורין באהבת ה', ואני הקטן קשה ללמוד בקושי איך אוכל לקבל עולם הבא כמו רבי שמעון בר יוחאי האבות משה רבנו.

6. אם המשיח יבוא איך אוכל לקבל עולם הבא כמו משה רבנו כי אין לי זכויות לא זכיתי לעשות מסירות נפש.

7. מה מוטל עלי כדי להרגיש את הדרגה הכי גבוה של תשובה כמו שמובא בחובות הלבבות.

8. מה צריך לעשות כדי לא להגיע של גדר ביטול תורה כדי לקבל עולם הבא כמו האבות, כי אני לא מצליח ללמוד ובאמת רוצה אז בגלל זה יש לי הרגשה לא טובה לא מרגיש טוב.

תודה רבה.

15/12/2023

שלום הרב.

בזמן אלול עסקנו בסוגיית מצוות ישיבה בסוכה וההלכות היוצאות מהכלל של תשבו כעין תדורו. אך נבוכנו בהגיענו ליחס של הפוסקים לגבי אכילת קבע ושינת קבע מחוץ לסוכה.

לכאורה נראה מהברייתא והגמ' בדף כח שכל הפעולות שאדם רגיל לעשות בביתו במהלך השנה הוא מחויב לצאת מביתו ולעשותם בסוכה (אכילה, שתיה, טיול ושינון.) וכך גם ראינו שכתבו הראשונים וכדברי הפסקי ריא"ז שגם ק"ש חייבת בסוכה אלא א"כ רגיל לקוראה בבית כנסת שיכול גם בחג לקוראה בבית כנסת אך אין היתר לקרוא בבית. וכן כתב המשנ"ב לגבי חובת הבדלה בסוכה מחמת "כעין תדורו" או מחוצה לה אם רגיל כך כל השנה. ואף ראינו פוסקים בודדים שכתבו כך לגבי המתנמנם בבית כנסת שאינו צריך ללכת לסוכה מפני "כעין תדורו" שרגיל כך כל השנה.

אך משום מה ביחס לאכילת קבע ושינתה ארעי (שחוששים שתחשב קבע) כתבו אחרת. שאף עם אדם רגיל לאכול קבע מחוץ לבית כגון שיוצא למסעדות, או שמחות שונות וכדו' אסור לו לאכול מחוץ לסוכה על אף שרגיל כך כל השנה. וכמו שכתב המג"א לגבי סעודת מילה. וגם הנימוק שכתבו הראשונים לאיסור שינת ארעי זה שגם שינה כזו יכולה להיות משמעותית לאדם כמו קבע, ולא נמקו בפשטות שאדם אינו ישן ארעי מחוץ לבית וכו'.

מחילה על אריכות הדברים. סמוכני שכבוד הרב יבין את שורש שאלתי. ויגלה עיני במאור התורה הק'.

תודה רבה ויישר כח עצום לרב! אופק בן עזרא

5/10/2023

שלום וברכה,

אני לוקחת כדורים למניעה יאז פלוס, ויש אפשרות למנוע את הוסת גם אז מנעתי.

האם צריך להתנהג בריחוק בעונת הפרישה?

 

11/12/2023

מה דעת הרב שליט"א לענין הילדים הקטנים האם צריכים לעשות עבורם פרוזבול כי החיסכון לכל ילד שהמדינה נותנת להם זה הלואה שלהם לקרנות?

23/02/2023

שלום לכבוד הגר"מ פנירי שליט"א, שאלה לעניין זמן ההפסקה של הכדורי פרימולוט נור לכלה.

האם יש להפסיק ליטול כדורים מיד לאחר קיום המצוה, או שכדאי להמשיך לקחת (כשאין בעיה רפואית) בימים שלאחר הבעילה, ובכך להיטהר תוך שבוע, ולהרוויח זמן קצר שלא יכשלו ולא יקשה עליהם... מה שבאפשרות הראשונה זה לפעמים נפק"מ של כמה שבועות שאסורים. (עד שהמחזור מגיע ועד שמתנקה לגמרי וז"נ). מה ההוראה לכתחילה בכך.

7/02/2024

אשתי עשתה הפסק טהרה, ושטפה לפני זה את המקום בלי להכניס את האצבע. ואחרי 20 דק' בדקה והיה קצת דם, ואחרי 20 דק' בדקה שוב והיה ממש ממש קצת דם ברור. ואחרי 3 דקות בדקה שוב בלי לשטוף כלום, ויצא נקי לגמרי.

האם זה מועיל? שמצד אחד נראה ברור לנו מהכמות של הדם כל היום וגם של ההפסק שזה רק שאריות, בפרט שלא שטפה הכי הכי טוב, ומצד שני גם יצא נקי. או שכיון שההפסק הקודם לא הועיל ונקטינן שלא פסקה ולא תולים בשאריות, א"כ מה שבדקה את השלישי גם לא יועיל כי לא מוכיח שפסקה כי בדקה בסמוך לשני, ולא הספיק לצאת.

תודה רבה

23/05/2022

שלום כבוד הרב.

אשתי בהריון ב"ה, שלשום ראתה כתם חום-אפור (יותר מגריס) על מגן תחתון, ואתמול ראתה כתם אדמדם (יותר מגריס) על מגן תחתון. היום בבוקר היה נקי. מה הדין?

יישר כח גדול.

15/04/2024

הרבה מאד מקפידים למכור לגוי רק תערובת חמץ ולא חמץ גמור (אא"כ בהכרח), ורציתי לשאול מה טעם הדבר.

והאם מותר לקנות מהחנוית חמץ שהם מכרו אותו, וא"כ מה ההבדל אם אני מוכר או הם. ונפ"מ לענין דיעבד שכבר מכרתי לגוי האם אפשר להשתמש אחרי פסח או ראוי להימנע (כשלא בהכרח).

23/05/2022

לרה"ג שליט"א

ראובן פנה לשמעון בבקשת הלואה. כיון שלשמעון לא היה כסף נזיל, ביקש ממנו ראובן אם יוכל להלוות לו צ'ק דחוי ושמעון נאות, אלא שלאחר שכתב שמעון את הצ'ק ביקש ראובן משמעון שאם יוכל לעשות לו טובה לפרוט את הצ'ק הדחוי בציינג' ולתת לראובן את הכסף שהתקבל בהפחתת העמלה, וכמובן ראובן ידאג לפדות את הצ'ק במועד מהציינג' ועלות העמלה תהיה על ראובן.

האם עברו הם על איסור רבית משום שבסופו של יום המזומן שהתקבל מידיו של שמעון לראובן היה פחות מהסכום שראובן שילם לציינג' כדי לפדות את הצ'ק של שמעון, ומאידך גיסא האם נכון לומר שכל העמלה היא על חשבון ראובן שרצה את המזומן ומה ששמעון פרט את הצ'ק הוא רק עבור ראובן כמעשה בעלמא (ובמקרה הוא גם המלוה) ונחשב שבאמת הלוה לו את כל הכסף וממילא אין כאן ריבית. וכמו ששמעון נסע במונית על חשבון ראובן כדי להביא לו את הכסף.

ייש"כ גדול ותזכו למצוות.

21/03/2023

לכבוד הרה''ג שליט''א
רציתי לשאול איזה דברים שנוגעים מאד ובפרט בימים הנוראים.

א) מי ששוהה הרבה בתפלתו (בלא תחנונים רק במילים של התפלה) ומכח זה לא מספיק להתחיל שמונה עשרה ביחד עם הציבור, מה עליו לעשות, האם חייב להמתין עד סוף התפלה כדי לענות עד ברכו ואח"כ להתפלל ביחיד (באופן שגם אם מתחיל אם חזרת הש''ץ לא יספיק לומר מודים עם הציבור ולפעמים גם לא לענות קדיש)?

ב) עוד שאלה מה נקרא להתחיל ביחד עם הציבור?

ג) אם נמצא אחר יהיו לרצון הראשון ביוה"כ שאז שאומרים ''על חטא'' והש''ץ כבר הגיע לקדושה, האם חייב גם לסיים תפילתו כמו שכתב השו''ע בס' קכב לענין האוחז באלקי נצור?

תודה מראש וגח''ט.

12/11/2023

בית הוראה ‘אפיקי מים’ בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט”א
נוסד בשנת תשס”ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

מועדי המבחנים יתפרסמו בהודעה קולית שתישלח ממספר טלפון

02-966-7032

בסביבות ר”ח תמוז (למועד אלול) ובסביבות ט”ו בשבט (למועד אדר)

שימו לב:

בשל ריבוי הנרשמים איננו מתקשרים לכל אחד באופן אישי,
והאחריות מוטלת על כל נרשם לוודא שהוא מקבל את ההודעה!

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית.

זכור אותי