רבני בית ההוראה

הרב יונתן סנדרוסי שליט"א

משיב מטעם בית ההוראה בענייני טהרה בעיה"ק צפת.

הרב משיב בענייני טהרת המשפחה מטעם בית ההוראה,
ובנוסף עונה לשאלות בתחומים הבאים:

אבלות
איסור והיתר
חופה וקידושין
טהרת המשפחה
מילה
שביעית
שבת ומועדים
תפילה וברכות
הרב יונתן סנדרוסי - צפת

פרטי יצירת קשר:

0527-140-720
michalayash10@gmail.com

איזורי ושעות מענה:

מרדכי אנילביץ' 
1/
24, 
דרום
צפת
בעיקר בשעות אחה"צ
מרדכי אנילביץ' 
1/
24, 
דרום
צפת
בעיקר בשעות אחה"צ

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

בשורה משמחת לדורשי התורה!

לרגל ימי השובבי"ם, יימסרו על ידי מורינו ראש בית ההוראה

הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א

מגוון שיעורים בהלכות טהרת המשפחה בבתי כנסיות בכל רחבי הארץ