...

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

תפילה בציבור
תפילה
12/11/2023

שאלה:

לכבוד הרה''ג שליט''א
רציתי לשאול איזה דברים שנוגעים מאד ובפרט בימים הנוראים.

א) מי ששוהה הרבה בתפלתו (בלא תחנונים רק במילים של התפלה) ומכח זה לא מספיק להתחיל שמונה עשרה ביחד עם הציבור, מה עליו לעשות, האם חייב להמתין עד סוף התפלה כדי לענות עד ברכו ואח"כ להתפלל ביחיד (באופן שגם אם מתחיל אם חזרת הש''ץ לא יספיק לומר מודים עם הציבור ולפעמים גם לא לענות קדיש)?

ב) עוד שאלה מה נקרא להתחיל ביחד עם הציבור?

ג) אם נמצא אחר יהיו לרצון הראשון ביוה"כ שאז שאומרים ''על חטא'' והש''ץ כבר הגיע לקדושה, האם חייב גם לסיים תפילתו כמו שכתב השו''ע בס' קכב לענין האוחז באלקי נצור?

תודה מראש וגח''ט.

תשובה:

מאת הגאון הרב משה פנירי שליט"א

א. מוטב לו יקדים תפילתו ויתחיל ברכות ק"ש כדי שיגיע לתפלת שמונה עשרה עם הציבור, ואז גם אם מחמיץ את הקדושה אין זה פגם בתפלה ובלאו הכי יכול לכוין לשליח ציבור.

ב. בדין להתחיל עם הציבור, הדרגה המעולה ביותר היא להתחיל איתם ממש. השנייה היא להספיק לסיים ברכת אבות בעוד ישנם תשעה מתפללים. דרגה שלישית להתפלל ביחד עם השליח ציבור ולענות על הקדושה עם כל הציבור.

ג. הנמצא באלקי נצור, עונה על קדיש קדושה, ברכו ואמנים דברכות ללא שום פקפוק.

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

בשורה משמחת לדורשי התורה!

לרגל ימי השובבי"ם, יימסרו על ידי מורינו ראש בית ההוראה

הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א

מגוון שיעורים בהלכות טהרת המשפחה בבתי כנסיות בכל רחבי הארץ