שאל את הרב

“שהשמחה במעונו” בברית ושבע ברכות

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

"שהשמחה במעונו" בברית ושבע ברכות
29/05/2022

שאלה:

בשבת חתן שלאחד הגיסים של החתן נולד בן בשבת לפני ועושים את הברית בשבת חתן בבוקר, ונמצא שהסעודה של שבת בבוקר, היא גם סעודת ברית וגם סעודת שבע ברכות, האם צריך להגיד השמחה במעונו בזימון מצד החתן, או שלא אומרים בגלל הברית?

תודה רבה וייש"כ.

תשובה:

מאת הרב ניסים פנירי שליט"א

כל סעודה הנעשית לכבוד החתן והכלה, יש לומר בה בעת ברכת הזימון "שהשמחה במעונו".

אמנם היכא שהחתן והכלה נקלעו באקראי לסעודה שלא נעשתה לכבודם, וכגון סעודת בר מצוה וכדו', כיון שלא נעשתה הסעודה לכבודם אין לברך "שהשמחה במעונו", כמו שאין לברך שם ז' ברכות ואפילו לא ברכת "אשר ברא".

והן אמנם שבסעודת ברית מבואר בגמ' (כתובות דף ח ע"א) שאין לומר שהשמחה במעונו משום צערא דינוקא, שאני היכא דעיקר הסעודה נעשתה לחתן ולכלה, וכגון בנידון שאלתך ששכרו אולם וכדו' לצורך כל סעודות השבת לשם שמחת חתן וכלה, ורק שבעל הברית צירף את שמחתו לשמחת החתן והכלה, שבודאי לא ייגרע חלקם של החתן והכלה בשל כך.

ואין הכי נמי, שהיכא שנקלעו החתן והכלה בא' מימי השבע ברכות לסעודת ברית שלא נעשתה לכבודם כלל כי אם לשם שמחת הברית, שנראה שאין לומר שם ברכת שהשמחה במעונו.

ואף שבשו"ת להורות נתן (ח"א סי' סב) האריך להוכיח שאין לומר "שהשמחה במעונו" בכה"ג, והביא לזה כמה ראיות, מ"מ מלשון המאירי בסוכה דף כה ע"ב נראה להוכיח להדיא שיש לומר, שהרי כתב "הא כל שלא נעשית בשבילו כגון סעודת מילה שהחתן קרוי לשם, אין אומרין שם אפי' שהשמחה במעונו", ומשמע דדוקא בסעודת מילה שהחתן קרוי לשם אין לומר (וגם ע"ז הביא שם דעת חכמי נארבונאה החולקים וס"ל דאף בכה"ג יש לומר), אבל בסעודת חתן שעשו שם גם ברית מילה בודאי דלא ייגרע כוחו של החתן מכח הברית. וזה נראה פשוט.

בברכת התורה.

בית הוראה ‘אפיקי מים’ בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט”א
נוסד בשנת תשס”ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

מועדי המבחנים יתפרסמו בהודעה קולית שתישלח ממספר טלפון

02-966-7032

בסביבות ר”ח תמוז (למועד אלול) ובסביבות ט”ו בשבט (למועד אדר)

שימו לב:

בשל ריבוי הנרשמים איננו מתקשרים לכל אחד באופן אישי,
והאחריות מוטלת על כל נרשם לוודא שהוא מקבל את ההודעה!

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית.

זכור אותי

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית

או התחבר באמצעות שם משתמש וסיסמה:

זכור אותי