שאל את הרב

מלוה שפורט את הצ’ק עבור הלוה

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

מלוה שפורט את הצ'ק עבור הלוה
21/03/2023

שאלה:

לרה"ג שליט"א

ראובן פנה לשמעון בבקשת הלואה. כיון שלשמעון לא היה כסף נזיל, ביקש ממנו ראובן אם יוכל להלוות לו צ'ק דחוי ושמעון נאות, אלא שלאחר שכתב שמעון את הצ'ק ביקש ראובן משמעון שאם יוכל לעשות לו טובה לפרוט את הצ'ק הדחוי בציינג' ולתת לראובן את הכסף שהתקבל בהפחתת העמלה, וכמובן ראובן ידאג לפדות את הצ'ק במועד מהציינג' ועלות העמלה תהיה על ראובן.

האם עברו הם על איסור רבית משום שבסופו של יום המזומן שהתקבל מידיו של שמעון לראובן היה פחות מהסכום שראובן שילם לציינג' כדי לפדות את הצ'ק של שמעון, ומאידך גיסא האם נכון לומר שכל העמלה היא על חשבון ראובן שרצה את המזומן ומה ששמעון פרט את הצ'ק הוא רק עבור ראובן כמעשה בעלמא (ובמקרה הוא גם המלוה) ונחשב שבאמת הלוה לו את כל הכסף וממילא אין כאן ריבית. וכמו ששמעון נסע במונית על חשבון ראובן כדי להביא לו את הכסף.

ייש"כ גדול ותזכו למצוות.

תשובה:

מאת הגאון הרב משה פנירי שליט"א

שלום רב.

הואיל ונקטינן שצ'ק היינו הוראה לבנק למסור הסכום הנקוב בו למי שהצ'ק נרשם לפקודתו, נמצא שהמלוה הגם שפורט הצ'ק בשליחות הלוה, אין לזה תורת שליחות, כי אין לצ'ק שום ערך, והמלוה הוא זה שלוה סך תשעים ומפקיד צ'ק שהסכום הנקוב בו הוא מאה, וה"ז ר"ק גם לדעה שמותר למכור שט"ח בפחות משוויו, ואח"כ חוזר ומלוה לחבירו תשעים ע"מ לקבל מאה, וגם זו ר"ק.

ואין מוצא לזה אלא באופן שהמלוה והלוה שניהם אנשי עסקים, ויחתום המלוה לחברו על שטר עיסקא בינו לבין בעל הצ'יינג, ובינו לבין חבירו.

בית הוראה ‘אפיקי מים’ בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט”א
נוסד בשנת תשס”ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

מועדי המבחנים יתפרסמו בהודעה קולית שתישלח ממספר טלפון

02-966-7032

בסביבות ר”ח תמוז (למועד אלול) ובסביבות ט”ו בשבט (למועד אדר)

שימו לב:

בשל ריבוי הנרשמים איננו מתקשרים לכל אחד באופן אישי,
והאחריות מוטלת על כל נרשם לוודא שהוא מקבל את ההודעה!

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית.

זכור אותי

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית

או התחבר באמצעות שם משתמש וסיסמה:

זכור אותי