שאל את הרב

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

חשבון הטהרה והוסת מבדיקת עד
23/05/2022

שאלה:

שלום וברכה, ברצוני לשאול שתי שאלות:

א. מצאה דם על עד בבדיקה, ממתי יכולה לעשות הפסק טהרה?

ב. אם ראתה אח"כ ראיה, לפי מה מחשבנים את ימי הפרישה של חודש בינונית והפלגה, לפי הבדיקה שאז באמת יצא הדם, או לפי מה שראתה אח"כ שיצא?

יישר כח גדול.

תשובה:

מאת הרב ניסים פנירי שליט"א

שלום רב.

א. דין זה שנוי במחלוקת השו"ע והרמ"א ומחולק לשני עניינים:

  1. המחלוקת הראשונה - לדעת מרן השו"ע יש להמתין ו' עונות מהתשמיש האחרון בטרם תפסוק בטהרה, וזאת מחשש שמא תפלוט ש"ז ותסתור ימי ספירתה, ולכן תפסוק ביום הרביעי לראייתה ותתחיל למנות ז"נ מהיום החמישי. לעומת זאת דעת הרמ"א שיש להמתין ד' ימים מהתשמיש האחרון בטרם תחל למנות ז"נ, ולכן תפסוק ביום החמישי לראייתה ותתחיל למנות ז"נ מהיום השישי.
  2. המחלוקת השנייה - היכא שלא שימשו ביום או בימים שקודם ראייתה, שלדעת הרמ"א גזרינן לא שימשה אטו שימשה ותמתין בכל אופן ד' ימים קודם שתפסוק בטהרה. ואילו לדעת מרן השו"ע לא גזרינן, ולכן תמיד נמנה את ו' העונות מזמן התשמיש האחרון ולא משעה שראתה דם.

למעשה מנהג בני התורה הספרדים האידנא להחמיר בשתי המחלוקות הללו, ובפרט למי שכבר התרגל לנהוג כן, ועל כן אף בבדיקת עד שמצאה עליו דם, כיון שנאסרת וצריכה טבילה וחשיב ספק דאורייתא של הרגשה, עליה להמתין חמשה ימים מאותה שעה ורק אז לפסוק ולמנות ז"נ.

[ישנם מבני ספרד שנקטו בזה כדעת מרן השו"ע, וכפי שהורה מרן הגרע"י זצ"ל, ולמי שנהג כן הרי שעליה להמתין רק ד' ימים, וגם זה מעת התשמיש האחרון ולא משעת ראיית הדם ע"ג העד].

ב. שאלה זו הינה מהחמורות בהלכות וסתות ויש בה חילוקי דעות רבים בפוסקים. ישנם הנוקטים לילך אחר שעת מציאת הדם ובפרט אם היה בסמיכות לשעת ראיית הדם בשפע [כגון שמצאה הדם בבדיקה שקודם השקיעה, ולאחר מכן בתחילת שעות הערב התחיל השפע, שעליה להחשיב ראייה זו כראייה בעונת יום ולא בעונת לילה], וישנם הנוקטים לילך אחר הראייה בשפע שהיא עיקר הוסת, וישנם שנקטו להחמיר ולפרוש משני הראיות הללו.

למעשה כל שהבדיקה לא הייתה בעומק וגם גוון המראה אינו חד משמעי לטומאה, אנו מורים בד"כ למנות ימי הפרישה משעת ראיית הדם בשפע ולא משעת מציאת הדם ע"ג העד. אמנם במקרה בו בדקה בעומק ומצאה דם גמור, יש להתיישב בדבר, ושאלות כאלו יש לשאול רב באופן אישי.

בברכת התורה.

בית הוראה ‘אפיקי מים’ בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט”א
נוסד בשנת תשס”ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

מועדי המבחנים יתפרסמו בהודעה קולית שתישלח ממספר טלפון

02-966-7032

בסביבות ר”ח תמוז (למועד אלול) ובסביבות ט”ו בשבט (למועד אדר)

שימו לב:

בשל ריבוי הנרשמים איננו מתקשרים לכל אחד באופן אישי,
והאחריות מוטלת על כל נרשם לוודא שהוא מקבל את ההודעה!

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית.

זכור אותי

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית

או התחבר באמצעות שם משתמש וסיסמה:

זכור אותי