שאל את הרב

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

חמגשית לדונה כב' קערות
טהרה
4/10/2023

שאלה:

שלום רב ומועדים לשמחה

אשמח לדעת חוו"ד הרב האם ניתן להקל כשנמצא עם אשתו במסעדה וכו' בימי נידתה לאכול הבעל והאשה מחמגשית מחולקת, כשכל אחד אוכל מחלק אחר להחשיב כקערות נפרדות, או שאחרי הכל הוא קערה אחת ויש לאסור.

ייש"כ עצום!

תשובה:

מאת הרב ניסים פנירי שליט"א

שלום רב.

מסברא פשוטה נראה בודאי שחשיבא קערה אחת, ומה גם שיש בזה קירוב דעת גדול, ועל כן נראה לאסור.

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

פרטי הטופס הועברו לאישור המערכת, ויפורסמו באתר בשעות הקרובות.

אם אתה משיב באזורים נוספים, כגון באיזור הכולל וכדו',
תוכל להוסיף אזורי מענה נוספים שיופיעו באתר