שאל את הרב

שלח שאלה לרבני בית ההוראה

השלמת שמו"ת לנער בר מצוה
הרב יעקב פנירי שליט"א
21 צפיות

שאלה:

נער העושה בר מצוה בימי ראשון או שני האם חייב לקרא שמו"ת של הפרשה הקודמת דהא ניתן להשלימן עד יום שלישי. או שבכלל לא נתחייב בפרשה זו. ומה הדין כשקרא בקטנות בשבת האם יצא יד"ח או שעכשיו רובץ עליו החיוב שלא קיימו בחד דרבנן. ובכלל יל"ד להפוסקים שצריכין לקרא כל הפרשות כסדרן (שאם לא קרא שבוע אחד ישלים בשבוע לאחמ"כ קודם הפרשה הקודמת) האם צריך להשלים כל הפרשות של לפני כדי לקיים המצוה של מכאן ולהבא בשלימות. וגם כאן יל"ד אם כן קרא בקטנותו, אי מהני לשיטה הנ"ל לקיים חציו (של הפרשות) בקטנות וחציו בחיוב. תודה רבה

תשובה:

מאת הרב יעקב פנירי שליט"א

לכבוד הרב היקר השואל שליט"א,

מאחר ואינו נוגע למעשה אענה מה שפשוט לי כעת מסברא העולה מלימוד סוגיא זו ובלא דרישה וחקירה כעת בספרי האחרונים.

דבר פשוט שאי"צ לקרוא כעת מה שהיה צריך להתחייב בו קודם שנעשה בן י"ג שנה וכל דין שלאחר מנחה דשבתא הוא בגדר השלמה למצוה שלא קיימה כתיקנה בזמנה וזה אינו שייך כאן, וק"ו אם קרא בקטנותו בשבת שאי"צ לשוב ולקרוא שוב אחר העשותו בר מצוה, וכן שאי"צ להשלים הפרשיות שקודם היותו בן י"ג.

אכן בעיקר הדבר אין שום נפק"מ מאחר ומחוייב מדין חינוך אף במצוה זו כבר קודם היותו בן י"ג ושיעורה כשאר מצוות משידע צורת הקריאה והיא יכולת בשכלו וכוחו להבין ולקרות הפרשה.

בכבוד רב

יעקב פנירי

בית הוראה ‘אפיקי מים’ בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט”א
נוסד בשנת תשס”ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

הטופס נשלח בהצלחה!

מועדי המבחנים יתפרסמו בהודעה קולית שתישלח ממספר טלפון

02-966-7032

בסביבות ר”ח תמוז (למועד אלול) ובסביבות ט”ו בשבט (למועד אדר)

שימו לב:

בשל ריבוי הנרשמים איננו מתקשרים לכל אחד באופן אישי,
והאחריות מוטלת על כל נרשם לוודא שהוא מקבל את ההודעה!

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית.

זכור אותי

ספר אפיקי מים הלכות טהרה מהדורה עשירית!

בשעה טובה יצא לאור הספר “אפיקי מים”

על הלכות טהרה נדה וטבילה

מאת מורינו ראש בית ההוראה

הגאון הרב משה פנירי שליט”א

במהדורה עשירית משוכללת ומפוארת!

כדי לשלוח שאלת המשך עליך להיות מחובר לאתר

כדי שתוכל לכתוב שאלת המשך לתשובה זו
עליך להתחבר או להירשם עם כתובת המייל איתה כתבת את השאלה המקורית

או התחבר באמצעות שם משתמש וסיסמה:

זכור אותי
Verified by MonsterInsights