רבני בית ההוראה

rabanim archive
רשימת הרבנים המלאה

הרב

אלירן
 עייש
הרב אלירן עייש - ירושלים

הרב

דביר
 סעדה
צלמית רב

הרב

אליהו
 שמש
צלמית רב

הרב

נתנאל אליעזר
 ספדג'
הרב נתנאל אליעזר ספדג' - תל ציון

הרב

משה
 אדיר
הרב משה אדיר - בני ברק

הרב

ישראל
 פנחסוב
הרב ישראל פנחסוב - אדם

הרב

יצחק
 עמיאל
הרב יצחק עמיאל - ירושלים

הרב

דוד איתמר
 ביטון
הרב דוד איתמר ביטון - באר שבע

הרב

יהונתן
 אפרתי
צלמית רב

הרב

דוד
 אפללו
צלמית רב

הרב

ארז
 מלכא
הרב ארז מלכא - אלעד

הרב

אברהם
 עטייה
צלמית רב

הרב

עזרא
 דוד
הרב עזרא דוד - ירושלים

הרב

איתמר
 נתניאן
הרב איתמר נתניאן - עפולה

הרב

אדם
 דרמון
הרב אדם דרמון - חריש

הרב

דניאל
 סעיד
הרב דניאל סעיד - בני ברק

הרב

דוד
 אלקובי
צלמית רב

הרב

דניאל
 חנונו
צלמית רב

הרב

משה
 יומטוביאן
הרב משה יומטוביאן - פתח תקוה

הרב

רחמים
 חיימוב
צלמית רב

הרב

משה
 ברון
צלמית רב

הרב

שלמה
 אוחנה
הרב שלמה אוחנה - ירושלים

הרב

גבריאל
 דוד פור
הרב גבריאל דוד פור - אלעד

הרב

אלעזר יוסף
 ארצי
הרב אלעזר יוסף ארצי - פתח תקוה

הרב

אפרים
 אמינוב
הרב אפרים אמינוב - נתניה

הרב

חלפון חן
 סידה
צלמית רב

הרב

משה חיים
 אלימלך
הרב משה חיים אלימלך - ירושלים

הרב

אדם
 דרמון
הרב אדם דרמון - חריש

הרב

מנשה חיים
 מוזגו
הרב מנשה חיים מוזגו - בני ברק

הרב

יעקב
 חי
הרב יעקב חי - לוד

בית הוראה 'אפיקי מים' בראשות הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א
נוסד בשנת תשס"ז בשכונת רמות בירושלים.
כיום משיבים מטעם בית ההוראה למעלה מ 300 רבנים, בכ -100 ערים ברחבי הארץ והעולם

Ⓒ 2019 - All Rights Are Reserved

בשורה משמחת לדורשי התורה!

לרגל ימי השובבי"ם, יימסרו על ידי מורינו ראש בית ההוראה

הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א

מגוון שיעורים בהלכות טהרת המשפחה בבתי כנסיות בכל רחבי הארץ