...

טופס הוספת בודקות טהרה לאתר "אפיקי מים"

הרשמתם נקלטה בהצלחה!

בימים הקרובים ייצרו עימכם קשר ממזכירות בית ההוראה על מנת לתאם שיחת מבחן עם ראש בית ההוראה שליט"א, ולאחר מכן פרטיכם יוכנסו לאתר.

במידת הצורך תוכלו לעדכן את פרטיכם ע"י שליחת מייל לכתובת Office@Afikey-Mayim.co.il

בשורה משמחת לדורשי התורה!

לרגל ימי השובבי"ם, יימסרו על ידי מורינו ראש בית ההוראה

הגאון הגדול הרב משה פנירי שליט"א

מגוון שיעורים בהלכות טהרת המשפחה בבתי כנסיות בכל רחבי הארץ